Número de parte FISCHER y descripción

Tablero de Control, Alimentador de corriente, Tarjeta de circuito, Controladores, Monitores
Número Parte
Descripción
OEM
Modelo
Sub-Ensamble
183907OVERLOAD CURVEFISCHEREXT ER ROOMN/A
183765SAFETY INTERFACE PCBFISCHEREXT ER ROOMN/A
53490GINTERFACE PCBFISCHEREPGENERATOR
183971STABILIZERFISCHEREXT ER ROOMN/A
100005136~-72~ CONTINUOUS PCP MONITORFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
53208G7PHOTO TIME DETECTORFISCHEREPGENERATOR
183917LOGIC 1 BOARDFISCHEREXT ER ROOMN/A
C-0109-05-434TRASVERSE SENSOR PCBFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-453COLLIMATOR PCBFISCHERDIGITAL RFN/A
183703CIRCUIT BOARDFISCHEREXT ER ROOMN/A
188201PRIMARY LOGIC # 2 PCBFISCHEREXT ER ROOMN/A
53522GA3A4 POWER SUPPLY BOARDFISCHEREPGENERATOR
G140618I/O #2 PCBFISCHERDIGITAL RFN/A
1010488RELAY LOGIC BOARDFISCHEREXT ER ROOMN/A
G140665PC BOARDFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
89378GAUTO POSTION BOARDFISCHEREPTABLE
183914PHOTO TIMING HIGH VOLTAGE CONTROLFISCHEREXT ER ROOMN/A
M20DCD2RE20~ B&W MONITORFISCHEREP LABHOLDING
184029CKT PCBFISCHEREXT ER ROOMN/A
53276GOPERATOR INTERFACE BOARDFISCHEREPGENERATOR
0110002-19POWER SUPPLYFISCHEREXT ER ROOMN/A
183927BACK UP TIME PCBFISCHEREXT ER ROOMN/A
53208G-43SMART AMP PCBFISCHEREPTABLE
D-0109-05-430CPU I/O UPPERFISCHERDIGITAL RFN/A
89566G-1IGBT DRV BRDFISCHERDIGITAL RFN/A
53348GCPU GENERATOR PCBFISCHEREPGENERATOR
55-8V4.5APOWER SUPPLYFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
53288GPCB Tube Head ioFISCHERATHENAN/A
89200G-2Circuit BoardFISCHEREPTABLE
89124GCAMERA CONTROL BOARDFISCHEREPGENERATOR
D-0109-05-432Interface pcbFISCHERDIGITAL RFN/A
500-10700-01FVP10 SERIES INTERFAFISCHEREPGENERATOR
89330GCSP CONSOLEDISPLAY BFISCHEREPTABLE
89298G-3MX 50 HF RFFISCHERDIGITAL RFN/A
C-0109-508ASSY ON OFF PCBFISCHERDIGITAL RFN/A
D-0109-05-455POWER SUPPLY BRDFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
89280GINTERFACE BRDFISCHEREPTABLE
0630122-06INPUT VIDEO BRDFISCHEREXT ER ROOMN/A
53544G-2PHASE DETECTOR BRDFISCHERDIGITAL RFN/A
D-0109-05-469ASSY FRONT PANELFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
187501FL LEVEL AND KV SENSEFISCHEREXT ER ROOMN/A
500-10674-65DISPLAY AND CONTROLLERFISCHEREPGENERATOR
89176G-2MX 30 – 50 InterfaceFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
HC24-550TRANSFORMERFISCHERATHENAN/A
038-26652POWER SUPPLYFISCHEREPGENERATOR
89188GPOWER SUPPLYFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
C-0109-05-524TABLE DISPLAY ON OFFFISCHERDIGITAL RFN/A
89110GCONSOLE DISPPLAY ASSFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
53446GINTERFACE MOTHERBOARFISCHEREPGENERATOR
D-0109-05-451BASIC IMAGE SYS. INTFISCHERDIGITAL RFN/A
89326G-2MX 30-50 RF CPUFISCHERDIGITAL RFN/A
C-0109-05-540INTERFACE BRDFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
89336GREMOTE ON-OFF BRDFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
500-10672-60INTERFACE BRDFISCHEREPGENERATOR
DWR-0255IC PREAMPFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
183789BINARY ACCUM PCBFISCHEREXT ER ROOMN/A
89208GMX30 CPUFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
C-0109-05-436SFD LONG CARRIAGE BRFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
89176G-3MX 30-50- I OFISCHERDIGITAL RFN/A
532086-12SMART AMP BRDFISCHEREPGENERATOR
189092KV-MA BRDFISCHEREXT ER ROOMN/A
183908HIGH VOLTAGE BRDFISCHEREXT ER ROOMN/A
500-10694-01IMAGE DISTFISCHEREPC-ARM
93405G-1TV CAMERAFISCHEREPC-ARM
62425G1CONTROL PANELFISCHERMICRO 50X RAD ROON/A
53522GA3A4 POWER SUPPLY BOARDFISCHER/CTEPGENERATOR
89378GAUTO POSTION BOARDFISCHER/CTEPTABLE
89124GCAMERA CONTROL BOARDFISCHER/CTEPGENERATOR
53348GCPU GENERATOR PCBFISCHER/CTEPGENERATOR
89330GCSP CONSOLEDISPLAY BFISCHER/CTEPTABLE
89200G-2Circuit BoardFISCHER/CTEPTABLE
500-10674-65DISPLAY AND CONTROLLERFISCHER/CTEPGENERATOR
500-10700-01FVP10 SERIES INTERFAFISCHER/CTEPGENERATOR
500-10694-01IMAGE DISTFISCHER/CTEPC-ARM
500-10672-60INTERFACE BRDFISCHER/CTEPGENERATOR
89280GINTERFACE BRDFISCHER/CTEPTABLE
53446GINTERFACE MOTHERBOARFISCHER/CTEPGENERATOR
53490GINTERFACE PCBFISCHER/CTEPGENERATOR
53276GOPERATOR INTERFACE BOARDFISCHER/CTEPGENERATOR
53208G7PHOTO TIME DETECTORFISCHER/CTEPGENERATOR
038-26652POWER SUPPLYFISCHER/CTEPGENERATOR
532086-12SMART AMP BRDFISCHER/CTEPGENERATOR
53208G-43SMART AMP PCBFISCHER/CTEPTABLE
93405G-1TV CAMERAFISCHER/CTEPC-ARM
53324GFRONT PANEL BOARDFISCHER/XRATHENAN/A
53288GPCB Tube Head ioFISCHER/XRATHENAN/A
HC24-550TRANSFORMERFISCHER/XRATHENAN/A
M20DCD2RE20~ B&W MONITORFISCHER/XREP LABHOLDING
100005136~-72~ CONTINUOUS PCP MONITORFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-469ASSY FRONT PANELFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-451BASIC IMAGE SYS. INTFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89110GCONSOLE DISPPLAY ASSFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
62425G1CONTROL PANELFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89228GCONTROL PANEL ASSYFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-430CPU I/O UPPERFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
DWR-0255IC PREAMPFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
C-0109-05-540INTERFACE BRDFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-432Interface pcbFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89176G-2MX 30 – 50 InterfaceFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89208GMX30 CPUFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
G140665PC BOARDFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
55-8V4.5APOWER SUPPLYFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89188GPOWER SUPPLYFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
D-0109-05-455POWER SUPPLY BRDFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
89336GREMOTE ON-OFF BRDFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
C-0109-05-436SFD LONG CARRIAGE BRFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
C-0109-05-434TRASVERSE SENSOR PCBFISCHER/XRMICRO 50X RAD ROON/A
183927BACK UP TIME PCBFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183789BINARY ACCUM PCBFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
188959CIRCUIT BDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183703CIRCUIT BOARDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
184029CKT PCBFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
187501FL LEVEL AND KV SENSEFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183908HIGH VOLTAGE BRDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
0630122-06INPUT VIDEO BRDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
189092KV-MA BRDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183917LOGIC 1 BOARDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183907OVERLOAD CURVEFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183914PHOTO TIMING HIGH VOLTAGE CONTROLFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
0110002-19POWER SUPPLYFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
188201PRIMARY LOGIC # 2 PCBFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
1010488RELAY LOGIC BOARDFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183765SAFETY INTERFACE PCBFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
183971STABILIZERFISCHER/XREXT ER ROOMN/A
C-0109-508ASSY ON OFF PCBFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
D-0109-05-453COLLIMATOR PCBFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
G140618I/O #2 PCBFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
89566G-1IGBT DRV BRDFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
89326G-2MX 30-50 RF CPUFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
89176G-3MX 30-50- I OFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
89298G-3MX 50 HF RFFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
G140702PCB/MOTOR CONTROLFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
53544G-2PHASE DETECTOR BRDFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
C-0109-05-524TABLE DISPLAY ON OFFFISCHER/XRDIGITAL RFN/A
0/5 (0 Reviews)

Medical imaging parts specialist and medical supplies.
Meditegic ©2022 - Universal access to healthcare

US 701N. Int. ste 123-3078, Hidalgo, TX, 78557.